Nästan allt är uppe

Nu är nästan hela vår webbplats uppe igen. Våra mejladresser är också igång. Och bäst av allt: det är bara vår egen reklam på sidorna numera! Det som ska kompletteras är:

  • De gamla reportagen från anmärkningsvärda händelser. De låg tidigare i bloggen, men kommer att samlas under en ny rubrik under ”Kryssningar”.
  • De lösenordsskyddade medlemssidorna. De kommer att ligga under ”Om föreningen” när det blir klart.

Och Sankt Erik … hon är också uppe, i dockan.

Sankt Erik i dockan 2018. Förliga propellern.