Föreningens mejl

Just nu fungerar bara mejladressen kontakt@sankterik1915.se använd den.

Tanken är däremot att det i ett senare skede ska finnas flera mejladresser, till exempel en som bara hör till kassören. Vi meddelar när alla adresserna är i bruk! (De är upplagda för att så att de kan gå igång så snart som möjligt, därför syns de redan nu på webbplatsen.)