Sankt Erik i siffror

Typ: Sveriges första havsisbrytare
Varv: Finnboda varv
Framdrift: Ånga
Sjösatt: 1914
Tagen i bruk: 1915
Tagen ur tjänst: 1977
Museifartyg sedan: 1980
Certifikat i dag: E-område (skärgårdskryssningar under sommarhalvåret)
Kajplats: Sjösidan av Vasamuseet

Längd: 61 meter
Bredd: 17 meter
Deplacement: 2 350 ton
Djupgående: 6,5 meter
Maxfart: 11 knop
Besättning som isbrytare: 30 fram till 1958, sedan 25
Besättning i dag: 20
Huvudmaskin: 2 800 hästkrafter
Förliga maskin: 1 200 hästkrafter