Styrelse & kontakt

För att komma i kontakt med föreningen: Klicka här för att mejla

Föreningens styrelse 2023

Ordförande
Hans Anderson

Vice ordförande
Anders Wågberg

Sekreterare
Anna Frimodig
kontakt@sankterik1915.se

Kassör
Maria Wågberg
ekonomi@sankterik1915.se

Ordinarie ledamöter
Jackie Holmbäck
Joakim Lewenhagen
Anders Nyman
Leif Sällqvist

Suppleanter
Kåre Andersson
Torbjörn Eriksson
Lennart Svensson

Revisor
Love Almquist

Revisorssuppleant
Anders Lönn

Valberedning
Katarina Helmerson
Johan Wågberg

Ordförande Hans Andersson