GDPR

Föreningen isbrytaren Sankt Eriks dataskyddspolicy

Med ny lagstiftning från 2018 (GDPR 25 maj 2018) har Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner att förhålla sig till nya riktlinjer och därför tagit fram en policy som följer den nya lagen. Medlemskapet samt kryssningarna och de då insamlade fakta i vårt medlemsregister är vårt främsta verktyg med information.

Föreningen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur föreningen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@sankterik1915.se .

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna vara medlem i Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du accepterar att fortsätta vara medlem.

Genom att fortsätta betala medlemsavgift, som är beviset på medlemskap, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, via medlemskapet och vid kryssningar. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel genom att uppge ditt namn) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (till exempel om någon annan har givit dig ett medlemskap eller en kryssning i present).
För att kunna erbjuda dig medlemskap och tillgång till våra kryssningar, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du betalar till en kryssning, korresponderar via mejl eller när du svarar på vår Facebooksida. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, mejl, telefonnummer, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Hälsotillstånd – information om allergier eller eventuella funktionsnedsättningar.

Information vi samlar in om dig
När du är aktiv medlem och kryssar med oss eller deltar på annat sätt deltar i föreningens tillställningar kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Hälsotillstånd – information om allergier eller eventuella funktionsnedsättningar.
  • Historisk information – dina tidigare medlemsavgifter och köp hos oss.

Informationen du ger oss, såväl som information om kontaktuppgifter samt din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att kunna vara medlem, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra medlemstjänster till våra medlemmar. Vi behandlar dina uppgifter i samband med kryssningar eller andra tillställningar, via medlemsmejl samt via hemsidan.

För foton som vi tar gäller att vi har rätt att publicera bilder, från kryssningar och andra tillställningar, på vår webbplats eller andra sociala medier, såvida du inte uttryckligen ber oss att inte göra detta. Det går också bra att få en bild borttagen i efterhand, om du har glömt att säga till.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner delar inte med sig av personuppgifter till andra parter som företag eller andra organisationer.

Myndigheter

Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som medlem har flera rättigheter som du bör känna till:

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring via vår webbplats http://www.sankterik1915.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@sekreterare

Personuppgiftsansvarig är Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner.
Adress:
Hans Andersson
Åsgatan 26
641 34 Katrineholm

Senast ändrad 20190117