Volontärerna & besättningen

Alla äldre fartyg är individer som det inte går att enbart läsa sig till hur de ska hanteras, det gäller både för yrkesbesättning och volontärer. Alla måste, oavsett tidigare meriter, få lära sig fartyget rent praktiskt. Och alla som lärt behöver föra den praktiska kunskapen vidare. På så sätt hålls ett traditionsfartyg igång både när det gäller underhåll och sjöresor.

På Sankt Erik månar vi om att lära ut hur en över hundra år gammal ångbåt ska skötas och framföras på sjön. Men utan en modern organisation i ryggen kommer vi ändå inte från kaj. Därför är arbetet inom alla volontärområden lika viktiga som det yrkeskunniga sjöfolkets kunskaper.

Volontärerna

Volontärverksamheten är kärntruppen i föreningen. Från början samlades en grupp ombord på torsdagarna. Vi har nu organiserat volontärverksamheten i olika områden. Vi söker fler volontärer, läs mer nedan!

Här är volontärernas arbetsområden samt respektive områdesansvariga som leder arbetet och rapporterar till styrelsen:

  • Ledningsgruppen: Ansvarar för kontakten med museet och andra externa organ som Transportstyrelsen. Ser till att det finns behörigt manskap till alla poster under sjöresorna.
  • Information & sociala medier: Ansvarar för information samt övriga texter och bilder på webben och i sociala medier. Gör reklammateriel som foldrar, affischer, profilkläder etc. Är föreningens guider ombord, till exempel vid körningar eller evenemang som Kulturnatten.
  • Marknad & sponsorer: Ansvarar för att sälja in oss till presumtiva kunder. Hittar sponsorer och rabatter. Tar emot anmälningar och betalning för sjöresor och prickar av resenärerna.
  • Maskin- & pannrum: Den ursprungliga volontärgruppen som ansvarar för allt maskinellt underhåll. Gör även vissa målningsarbeten i maskin.
  • Intendentur: Ansvarar för byssorna (vi har två). Planerar och lagar mat, dukar, serverar och tar hand om disk.
  • Brygga & däck: Ansvarar för att brygga och däck är iordningställda inför kajkörningar och sjöresor. Kontrollerar att vi har giltiga sjökort, att radion och vår interna kommunikation fungerar etc. Putsar på bryggan, i maskin och övriga utrymmen där det behövs.

Givetvis arbetar grupperna över gränserna när så behövs.

Det är torsdag och full fart på maskinavdelningen. Två chiefer, en smörjare och en eldare hjälps åt att putsa på aktre maskintoppen. Informationsavdelningen fotar.
Hur arbetar en volontär?

Torsdagsvolontärerna (den gröna stapeln i organisationsschemat som mekar, målar, städar och putsar ombord) inleder torsdagen med fika kring 15.00. Då diskuteras vad som står på dagens program och vem som gör vad (många jobb sträcker sig över flera veckor). Alla byter om och arbetet börjar. De som jobbar kontorstid dyker upp när de kan och dagen avslutas ofta med varmkorv i mässen. Torsdagarna är också ett bra tillfälle att stämma av mellan grupperna vad som är på gång framöver.

”Kontorsvolontärerna” (den röda stapeln i organisationsschemat) gör det mesta av arbetet vid skrivbordet, förutom när ledningsgruppen behöver gå på möte. Medlemmar i dessa grupper får gärna dyka upp någon torsdag ibland och hjälpa till med enklare sysslor som städning och putsning. Det är förstås inget krav, men en varmkorv och framför allt gemenskapen lockar förhoppningsvis. Torsdagarna är också ett bra tillfälle att stämma av mellan grupperna vad som är på gång framöver.

Volontärerna behöver bli fler!

Om du skulle vilja vara med i någon av våra volontärgrupper: Hör av dig till kontakt@sankterik1915.se med namn, mejl och telefonnummer, så ser information till att respektive gruppledare får dina uppgifter och kan kontakta dig. Berätta gärna om du har referenser från liknande uppdrag i ditt yrkesliv eller i andra föreningar.

Just nu söker vi framför allt dig som är intresserad av marknadsföring, men nya krafter i de andra grupperna är också välkommet. Båten är stor, det finns ingen brist på arbete! Vi förutsätter att du är intresserad av äldre fartyg och vill Sankt Eriks och föreningens bästa.

Besättningen

Besättningen består dels av yrkesfolk, dels av volontärer som har varit med mycket och övat tillsammans med någon som kan mer. Alla bidrar tillsammans till våra fina sjöresor.

De som ingår i den så kallade säkerhetsbesättningen är yrkesfolk med papper på sin kunskap till sjöss. Att dessa poster är korrekt bemannade är en förutsättning för att vi ska kunna kasta loss. Men det finns också möjlighet att lära sig till exempel att vara smörjare i maskin, backis i byssan eller jungman på däck och på det sättet få lämna kaj som en del av besättningen i Sankt Erik.

Det finns tillfällen att lära sig när vi har evenemang vid kaj, som Kulturnatten eller så kallade kajkörningar (maskinerna går, det är besökare ombord, men vi kastar inte loss) Då kan du gå parallellt med någon som kan mer för att se och lära. Men för att få göra det behöver du först börja som aktiv volontär, det är där allt startar!

Bryggpersonal i maskin. På Sankt Erik hjälps vi åt och är nyfikna på varandras sysslor.