Volontärerna & besättningen

Många gånger är styrelsen, volontärerna och besättningen samma personer i olika roller, det blir lätt så i en förening. Men det gör också att sammanhållningen blir god.

Volontärerna

Volontärerna är en grupp med erfarenhet från sjön eller maskin som arbetar med underhållet av maskinerna och utrymmena kring dessa.

Det löpande volontärarbetet handlar oftast om att slipa, måla, putsa och underhålla. Om det är dags för körning är det också volontärerna som sätter fartyget i körbart skick, alltså eldar på och liknande jobb, liksom att sota och stänga allt efter körning.

Två chiefer, en smörjare och en eldare hjälps åt att putsa på aktre maskintoppen. När det är volontärarbete hjälps vi alla åt.

Besättningen

Sankt Eriks besättning består av flera personer med mycket lång erfarenhet från sjön, men det finns också plats för en och annan som vill lära sig mer.

I maskin och pannrum har vi två chiefer som alternerar och arbetar tillsammans med maskinister som har lång erfarenhet av ångmaskiner, duktiga smörjare och erfarna eldare. På däck jobbar våra duktiga matroser tillsammans med jungmän och på bryggan står befäl och lotsar. I byssan hittar du personal med behörighet för livsmedelshygien.

Bryggpersonal i maskin. På Sankt Erik hjälps vi åt.